Dawid - Michał Anioł
Kaplica Sykstyńska
Pieta watykańska - Michał Anioł
Wygnanie z Raju - Michał Anioł
Ostatnie Artykuły

Stworzenie Adama - Michał Anioł

„Stworzenie Adama” jest fragmentem wspaniałego fresku zdobiącego sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej  w Rzymie. Został namalowany przez Michała Anioła w 1511 roku i zajmuje powierzchnię 280×570 cm. Fresk ten z resztą jak cała reszta został wykonany na zamówienie papieża Juliusza II i jest ilustracją do zdania pochodzącego z Księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz”(Rdz 1,27). Pierwszy plan stanowi Adam i Bóg Ojciec dający mu życie.

» Czytaj więcej

Madonna z Brugii - Michał Anioł

Madonna z Brugii to marmurowe dzieło dłuta Michała Anioła. Jej powstanie datuje się na 1503 – 1504 rok, znamy ją również pod nazwą „Madonna z Dzieciątkiem”. Podziwiać możemy ją w belgijskiej miejscowości Brugia w kościele Najświętszej Marii Panny.
Michał Anioł bardzo cenił sobie marmur i lubił w nim wykonywać swoje prace. Również w tym przypadku wykorzystał ten właśnie materiał. Do powstania rzeźby artysta użył białego marmuru, który pochodził z okolic Carrary zwany marmurem kararyjskim. Rzeźba reprezentuje styl florenckiego renesansu.

» Czytaj więcej

Doni Tondo - Michał Anioł

Święta Rodzina z małym św. Janem ( Doni Tondo) Michała Anioła jest jedynym obrazem tablicowym namalowanym przez tego malarza. Zlecenie złożył jego przyjaciel w czasie gdy przebywał we Florencji. Data powstania tego obrazu nie jest jednak znana. Jednak utrzymuje się że, Michał Anioł namalował go z okazji ślubu właśnie tego przyjaciela z Maddaleną Strozzi (na obramowaniu znaleźć możemy herb jej rodziny) w roku 1504. Kolejny fakt przemawiający za powstaniem dzieła właśnie w tym czasie jest scena, która została przedstawiona na obrazie. Jest to przekazanie Dzieciątka przez Św. Józefa do jego matki. Ponieważ w tłumaczeniu nazwisko zleceniodawcy brzmi ten który daje, może to być właśnie aluzja do jego nazwiska. Z kolei inni badacze sztuki przychylają się do daty 1507 jako daty powstania dzieła. Tematyka obrazu nawiązuje do chrztu. Właśnie w tym roku urodziła się Maria córka przyjaciela i stąd te przypuszczenia, że mogło chodzi o tą uroczystość.

» Czytaj więcej

Mojżesz - Michał Anioł

„Mojżesz” to marmurowa rzeźba dłuta Michała Anioła. W roku 1505 ówczesny Papież Juliusz II zamówił wykonanie pomnika, który miał stanowić część jego grobowca. Miał on zostać ustawiony centralnie w nowej Bazylice watykańskiej, które budowa na miejscu starej rozpoczęła się w 1506 roku.

Podczas wykonywania rzeźby rodziły się konflikty pomiędzy zleceniodawcą i otaczającymi go artystami a wykonawcą dzieła. Doprowadziły one do zaprzestania prac przy grobowcu. Lata od 1508 do 1512 Michał Anioł poświęcił na wykonanie fresków na sklepieniu kaplicy sykstyńskiej. W roku 1513 zmarł papież co doprowadziło do przerwania prac nad grobowcem.

» Czytaj więcej

Wygnanie z Raju - Michał Anioł

„Wygnanie z raju” jest jednym z XVI wiecznych fresków, które namalował Michał Anioł w Kaplicy Sykstyńskiej.Tematem przewodnim stały się dwie sceny biblijne. Popełnienie przez Adama i Ewy grzechu pierworodnego i wygnanie ich z Raju.

Całość została skomponowana zgodnie z zasadą symetrii oraz kontrastu. Z jednej strony widzimy postacie oddzielone od drugiej części malowidła za pomocą sylwetki drzewa. Stanowi ono centralny motyw na tej części fresku. Posiada ono rozłożyste konary i jest pokryte gęstym, listowiem w kolorze zieleni, ma szary spękany pień. Na tym drzewie artysta przedstawił węża, który przedstawiony został w sposób symboliczny. Jest nim postać z tułowiem oraz głową kobiety, która ma ze zwiewno-jasno-złociste włosy. Resztę ciała stanowi ciało węża.  Kusi on swoją urodą do grzechu. Po lewej stronie autor przedstawił scenę na której widać jak Adam i Ewa spożywają owoc pochodzący z zakazanego drzewa popełniając w ten sposób grzech pierworodny.

» Czytaj więcej

Pages:12NAstępna »